Category: berita

Belajar dari Sahabat Amr bin Ash ra dalam menghadapi Covid-19

Belajar dari Sahabat Amr bin Ash ra dalam menghadapi Covid-19 Oleh: Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathoni, M.Pd.I.Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram MD ( 18/04/2020 ) – Keniscayaan bagi orang yang beriman kepada Allah SWT senantiasa bertafakkur terhadap segala yang terjadi dihadapannya. Begitulah anjuran dalam hadits, “tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah” (hendaknya […]